Aktuality

Administrace

Zubní ordinace Sněžné

MUDr. Marcela Koutská oznamuje, že nebude v měsíci květnu a červnu ordinovat. Zdravotní sestra bude v ordinaci přítomna v dopoledních hodinách, bude možno se objednat. Informace o ošetření v akutních případech naleznete v příloze.

Vloženo: 25.04.2017 Upraveno: 25.04.2017 Příloha: Oznámení

Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 6. května 2017 bude v naší obci provedeno povinné očkování psů proti vzteklině.

9:30 hod. u Lamplotů čp. 117

9:45 hod. u Dvořákových čp. 26

9:45 - 10:00 hod.u bývalé dolní prodejny

10:00 - 10:30 hod. na středisku zemědělského družstva

10:30 - 10:45 hod. u kravína na Landrátech

Poplatek za vakcínu 90,- Kč. Je vhodné nechat si očkování zapsat do očkovacího průkazu psa.

Neposlušné a špatně ovladatelné psy přiveďte na vodítku a opatřené náhubkem.

Vloženo: 11.04.2017 Upraveno: 11.04.2017

Zápis do mateřské školy

Přihlášku k zápisu do MŠ si můžete vyzvednout v termínu od 2. - 5. 5. 2017 v době od 13:00 do 15:30 hodin v MŠ.

Sběr přihlášek a vlastní zápis do MŠ proběhne v ředitelně školy dne 11. 5. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin. Zde zákonný zástupce dítěte osobně odevzdá řádně vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Jedná se o administrativní jednání, doporučujeme rodičům příchod bez dětí.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

- vyplněnou přihlášku do MŠ potvrzenou od pediatra (důležité je potvrzení o povinném očkování dítěte)

- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, lze se dohodnout na tel.: 736 751 655
 

Vloženo: 11.04.2017 Upraveno: 11.04.2017

Sběr železného šrotu

V sobotu 29. dubna 2017 od 13:00 hodin provedou členové SDH Telecí tradiční sběr železného šrotu. Nepotřebný železný odpad umístěte do 13. hodin k silnici tak, aby neohrožoval ani neomezoval silniční provoz. V případě většího množství šrotu je možno s posádkami svozových vozů dohodnout odvoz přímo od domu.

Vloženo: 07.04.2017 Upraveno: 07.04.2017

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 29. dubna 2017.

Začátek sběru v  8.00 hod. u Kulturního domu.

8.05 - 8.10 : u obecního úřadu

8.15 - 8.20 : na Familiích před Trnkovou garáží.

8.25 - 8.30 : na rozcestí u samorostu / k Pajkrovu dubu /

8.35 - 8.40 : na rozcestí u telefonní ústředny

8.45 - 8.50 : u bývalé dolní prodejny

9.00 - 9.05 : na autobusové zastávce - u Pomníku

9.10 - 9.15 : pod Strání na mostě u Trnkových

9.20 - 9.25 : u zdravotního střediska

9.30 - 9.35 : u Ondrákových

9.40 - 9.45 : u mostu před hasičskou zbrojnicí

9.50 - 9.55 : u horní autobusové zastávky

10.00 - 10.05 : na rozcestí k Landrátům

 

Odpad dopravte na určená místa těsně před stanoveným časovým limitem a osobně jej předejte posádce sběrného vozu. Mezi velkoobjemový odpad nepatří celodřevěný nábytek a stavební suť, včetně střešních krytin. Sběr se týká pouze odpadů z domácností, nikoliv z podnikání.

Upozornění : Mimo uvedené zastávky nebude sběr převzat a odvezen !

Vloženo: 07.04.2017 Upraveno: 07.04.2017

Likvidace odpadních vod na ČOV Polička

Při požadavku na likvidaci odpadních vod na ČOV Polička, je od 1. 5. 2016 nutné vyplnit formulář v příloze a doručit ho na VHOS a.s. pracoviště kanalizace a ČOV Polička.
Tento formulář slouží jak pro obce, tak i pro právnické a fyzické osoby.

Vloženo: 29.04.2016 Upraveno: 29.04.2016 Příloha: Formulář

Archiv informací

Na této stránce naleznete veškeré informace o aktuálních událostech, plánovaných nebo nedávno proběhlých kulturních či sportovních akcích. Hledáte-li informace, které se týkají starších událostí, navštive stránku Archiv aktualit, kde naleznete všechny starší informace.

Povinně zveřejňované informace a informace úředního charakteru naleznete na Úřední desce.

 

Vloženo: 01.01.2013 Upraveno: 01.01.2013