Aktuality

Administrace

Zápis do MŠ Telecí

Vyzvednutí přihlášky k zápisu do MŠ v termínu od 2. - 4.5.2018 v době od 13 - 16 hodin v MŠ. Vlastní "Zápis do mateřské školy" a sběr přihlášek proběhne v ředitelně školy dne 10.5.2018 od 10 - 16 hodin.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu přinesou:

- vyplněnou přihlášku do MŠ potvrzenou od pediatra

- platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, lze dohodnout na tel: 736 751 655.

Vloženo: 12.04.2018 Upraveno: 12.04.2018 Příloha: Pozvánka

Očkování psů proti vzteklině

V sobotu 5. května 2018 bude v naší obci provedeno povinné očkování psů proti vzteklině.

9:30 hod. u Lamplotů čp. 117

9:45 hod. u Dvořákových čp. 26

9:45 - 10:00 hod.u bývalé dolní prodejny

10:00 - 10:30 hod. na středisku zemědělského družstva

10:30 - 10:45 hod. u kravína na Landrátech

Poplatek za vakcínu 100,- Kč. Je vhodné nechat si očkování zapsat do očkovacího průkazu psa. Neposlušné a špatně ovladatelné psy přiveďte na vodítku a opatřené náhubkem.

 

Vloženo: 03.04.2018 Upraveno: 03.04.2018

Sběr železného šrotu

V sobotu 28. dubna 2018 od 13.00 hodin provedou členové TJ Sokol Telecí tradiční sběr železného šrotu. Nepotřebný železný odpad umístěte do 13. hodin k silnici tak, aby neohrožoval ani neomezoval silniční provoz. V případě většího množství šrotu je možno s posádkami svozových vozů dohodnout odvoz přímo od domu.

Vloženo: 29.03.2018 Upraveno: 29.03.2018

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu  dne 28. dubna 2018. Začátek  sběru  v 8:00  hodin u Kulturního domu.
        8:05 - 8:10  :    u obecního úřadu
        8:15 - 8:20  :    na Familiích před  Trnkovou garáží.
        8:25 - 8:30  :    na rozcestí u samorostu  / k Pajkrovu dubu /
        8:35 - 8:40  :    na rozcestí  u  telefonní  ústředny
        8:45 - 8:50  :    u bývalé dolní prodejny
        9:00 - 9:05  :    na autobusové zastávce  u Pomníku
        9:10 - 9:15  :    pod Strání na mostě u Trnkových
        9:20 - 9:25  :    u zdravotního střediska
        9:30 - 9:35  :    u Ondrákových
        9:40 - 9:45  :    u mostu před hasičskou zbrojnicí
        9:50 - 9:55  :    u horní autobusové zastávky
       10:00 - 10:05  : na rozcestí  k Landrátům                                                                            

Odpad dopravte na určená místa těsně před stanoveným časovým limitem a osobně jej předejte posádce sběrného vozu.  Mezi  velkoobjemový odpad nepatří celodřevěný nábytek a stavební suť, včetně střešních krytin. Sběr se týká pouze odpadů z domácností, nikoliv z podnikání. Mimo uvedené zastávky nebude sběr převzat a odvezen !
       
 

Vloženo: 29.03.2018 Upraveno: 29.03.2018

Pracovní nabídka

COOP družstvo Havlíčkův Brod přijme vedoucí/vedoucího na prodejnu Korouhev na HPP (celý úvazek). Informace na tel.čísle: 731 597 281

Vloženo: 26.03.2018 Upraveno: 26.03.2018

Poplatky za komunální odpad a vodné

Oznamujeme všem občanům a majitelům nemovitostí v naší obci, že v roce 2018 zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, která stanovuje výši poplatku za osobu nebo nemovitost v obci a to 550,- Kč za rok a stanovuje povinnost uhradit tento poplatek do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Výše poplatku za odběr vody se taktéž nemění a zůstává ve výši 15,-Kč / m3.

Vloženo: 20.12.2017 Upraveno: 08.03.2018 Příloha: Vyhláška 1/2016

Archiv informací

Na této stránce naleznete veškeré informace o aktuálních událostech, plánovaných nebo nedávno proběhlých kulturních či sportovních akcích. Hledáte-li informace, které se týkají starších událostí, navštive stránku Archiv aktualit, kde naleznete všechny starší informace.

Povinně zveřejňované informace a informace úředního charakteru naleznete na Úřední desce.

 

Vloženo: 01.01.2013 Upraveno: 01.01.2013