Aktuality

Administrace

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 20. října 2018.

Začátek sběru v  8:00 hod. u Kulturního domu.

8:05 - 8:10 : u obecního úřadu

8:15 - 8:20 : na Familiích před Trnkovou garáží.

8:25 - 8:30 : na rozcestí u samorostu / k Pajkrovu dubu /

8:35 - 8:40 : na rozcestí u telefonní ústředny

8:45 - 8:50 : u bývalé dolní prodejny

9:00 - 9:05 : na autobusové zastávce u Pomníku.

9:10 - 9:15 : pod Strání na mostě u Trnkových

9:20 - 9:25 : u zdravotního střediska

9:30 - 9:35 : u Ondrákových

9:40 - 9:45 : u mostu před hasičskou zbrojnicí

9:50 - 9:55 : u horní autobusové zastávky

10:00 - 10:05 : na rozcestí k Landrátům

 

Odpad dopravte na určená místa těsně před stanoveným časovým limitem a osobně jej předejte posádce sběrného vozu. Mezi velkoobjemový odpad nepatří celodřevěný nábytek a stavební suť, včetně střešních krytin.

Sběr se týká pouze odpadů z domácností, nikoliv z podnikání.

 

Upozornění : Mimo uvedené zastávky nebude sběr převzat a odvezen

Vloženo: 15.10.2018 Upraveno: 15.10.2018

ZŠ a MŠ Telecí - oslava 100 let republiky

ZŠ a MŠ Telecí Vás srdečně zve na oslavu 100 let republiky, která proběhne 26. října 2018 od 8:00 do 15:00 hodin v prostorách školy. Součástí programu je výstava, projekce fotografií "Telecí včera a dnes", ukázky prací, netradiční tématická výuka. Občerstvení zajištěno.

Vloženo: 10.10.2018 Upraveno: 10.10.2018 Příloha: Pozvánka

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018  4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Úplné  znění  výzvy  včetně  příloh  a  pokynů  k vyplnění žádosti  je  dostupné  na  internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Více informací naleznete v příloze.
 

Vloženo: 06.09.2018 Upraveno: 06.09.2018 Příloha: Informační leták

Archiv informací

Na této stránce naleznete veškeré informace o aktuálních událostech, plánovaných nebo nedávno proběhlých kulturních či sportovních akcích. Hledáte-li informace, které se týkají starších událostí, navštive stránku Archiv aktualit, kde naleznete všechny starší informace.

Povinně zveřejňované informace a informace úředního charakteru naleznete na Úřední desce.

 

Vloženo: 01.01.2013 Upraveno: 01.01.2013