Aktuality

Administrace

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018  4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Úplné  znění  výzvy  včetně  příloh  a  pokynů  k vyplnění žádosti  je  dostupné  na  internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Více informací naleznete v příloze.
 

Vloženo: 06.09.2018 Upraveno: 06.09.2018 Příloha: Informační leták

Zákaz odběru povrchových vod

Městský úřad Polička, vodoprávní úřad, vydal dne 6.8.2018 veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy při nedostatku vody, ve které s platností do odvolání  podle ustanovení § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 115a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakazuje odběr povrchových vod (z vodních toků a vodních nádrží) pro účely zalévání zahrádek, zahrad, trávníků, všech sportovišť (kurty, sportovní hřiště apod.), napouštění bazénů a mytí motorových vozidel v celém správním území ORP Polička. Podrobné znění vyhlášky naleznete v sekci Úřední deska.

Vloženo: 07.08.2018 Upraveno: 07.08.2018

Archiv informací

Na této stránce naleznete veškeré informace o aktuálních událostech, plánovaných nebo nedávno proběhlých kulturních či sportovních akcích. Hledáte-li informace, které se týkají starších událostí, navštive stránku Archiv aktualit, kde naleznete všechny starší informace.

Povinně zveřejňované informace a informace úředního charakteru naleznete na Úřední desce.

 

Vloženo: 01.01.2013 Upraveno: 01.01.2013