Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Úřední deska

TitulTypVyvěąeno
Záměr dispozice s majetkem obcedoc20.04.2018
Záměr dispozice s majetkem obcedoc20.04.2018
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2017pdf18.04.2018
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017pdf18.04.2018
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2017pdf18.04.2018
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2017pdf18.04.2018
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017pdf18.04.2018
Závěřečný účet obce Telecí za rok 2017 - návrhpdf18.04.2018
Z© a M© Telecí - Příloha k 31.12.2017pdf18.04.2018
Z© a M© Telecí - Rozvaha k 31.12.2017pdf18.04.2018
Z© a M© Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017pdf18.04.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2018 - Mikroregion Poličskopdf28.03.2018
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018, střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2018 - Kraj Smetany a Martinůpdf28.03.2018
Nabídka bytu k pronájmupdf05.03.2018
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchpdf27.02.2018
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1.2.2018pdf27.02.2018
Informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příleľitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcípdf21.02.2018
Informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci příleľitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí - přílohapdf21.02.2018
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu a rozpočtových opatřeních za rok 2018 - ZSO Borovskopdf21.12.2017
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018 a střednědobém výhledu rozpočtu - Z© a M© Telecípdf19.12.2017
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2018, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu a rozpočtových opatřeních za rok 2018 - Obec Telecípdf19.12.2017
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na r. 2018 a střednědobého rozpočtového výhledu - svazek obcí AZASSpdf06.12.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2016 a rozpočtových opatření na rok 2017pdf13.07.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2016 a rozpočtových opatření na rok 2017pdf13.07.2017
Informace o schváleném závěrečném účtu za rok 2016 - ZSO Borovskodoc29.06.2017
Informace o schváleném závěrečném účtu za rok 2016 - Obec Telecípdf05.04.2017
Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Poličsko - povinně zveřejňované údajepdf22.03.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.1/2016 - Mikroregion Poličskopdf11.07.2016
Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 - FS ČCEpdf23.09.2015