Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Úřední deska

TitulTypVyvěšeno
Svazek obcí AZASS - závěrečný účet za rok 2019pdf02.06.2020
Mikroregion Poličsko - pozvánka na schůzi valného shromážděnípdf25.05.2020
Mikroregion Poličsko - závěrečný účet za rok 2019pdf25.05.2020
Mikroregion Poličsko - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019pdf25.05.2020
Kraj Smetany a Martinů - pozvánka na valnou hromadu svazkupdf25.05.2020
Kraj Smetany a Martinů - závěrečný účet za rok 2019pdf25.05.2020
Kraj Smetany a Martinů - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019pdf25.05.2020
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2019pdf19.05.2020
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019pdf19.05.2020
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2019pdf19.05.2020
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2019pdf19.05.2020
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019pdf19.05.2020
Návrh závěrečného účtu obce Telecí za rok 2019pdf19.05.2020
ZŠ a MŠ Telecí - Příloha k 31.12.2019pdf19.05.2020
ZŠ a MŠ Telecí - Rozvaha k 31.12.2019pdf19.05.2020
ZŠ a MŠ Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019pdf19.05.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahypdf07.04.2020
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (seznam katastrálních území)pdf07.04.2020
Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchpdf02.03.2020
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1.2.2020ods02.03.2020
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu a rozpočtových opatřeních za rok 2020pdf17.12.2019
Informace o schváleném rozpočtu na rok 2020, schváleném střednědobém výhledu rozpočtu - ZŠ a MŠ Telecípdf17.12.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahypdf10.12.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přílohapdf10.12.2019
Informace o schváleném závěrečném účtu za rok 2018 - ZSO Borovskopdf10.07.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření za rok 2019 a závěrečného účtu za rok 2018pdf27.06.2019
Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu svazku obcí Mikroregion Poličsko na rok 2019, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových opatření na rok 2019 a závěrečného účtu za rok 2018pdf27.06.2019
Informace o schváleném závěrečném účtu obce Telecí za rok 2018pdf25.06.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahypdf03.04.2019
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přílohapdf03.04.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2018pdf01.10.2018
Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Poličsko - povinně zveřejňované údajepdf22.03.2017