Spolky

Evangelický sbor

Kontaktní osoba Vanča Marek Mgr. - administrátor Logo
Email teleci@evangnet.cz
Telefon +420 468 000 581
Mobil +420 607 980 711
WWW stránky teleci.evangnet.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím je církevním společenstvím lidí, kteří věří v Boha. Náplní svých aktivit se snaží o propagaci a vzdělávání nejen v oblasti spirituální, ale i kulturní či občansko-právní. Organizuje koncerty, pořádá přednášky, v rámci tzv. "Biblických a jiných povídání" představuje historii a archeologii nejstarších civilizací, nabízí základní občansko-právní pomoc, pomáhá k duchovnímu růstu dospělých i dětí. Farář je jako statutární zástupce sboru vázán zpovědním tajemstvím.

Středem veškerých nabízených aktivit zůstává bohoslužba. Nedělní, pohřební a svatební bohoslužby jsou centrem křesťanského života. Lidé se při nich scházejí k zamyšlení nad biblickým textem, nad vírou v Boha a světem kolem nás (tzv. kázání). Také čerpají novou sílu do dní příštích, když z rukou samotného Božího syna Ježíše Krista přijímají víno a chléb (tzv. Večeře Páně). Příchozí návštěvník se také může připojit k modlitbě a zazpívat si. Může však také jen sedět, být tiše účasten, ztišit svou mysl.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telecím je sborem s několikasetletou duchovní tradicí uprostřed materiálně orientovaného venkova současnosti. Za této situace je evangelický sbor jednou z mála alternativ pro ty, kteří se nechtějí smířit s povrchním pohledem na život.