Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Archiv dokumentů

Hospodaření obce

TitulTyp
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2023pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2023pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2023pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2022 - schválený (zveřejněno 20.6.2023)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2022pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2022pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2022pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2022pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2021 - schválený (zveřejněno 29.6.2022)pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2021pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2021pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2021pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2020 - schválený (zveřejněno 15.6.2021)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2020pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2020pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2020pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2020pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2019 - schválený (zveřejněno 1.7.2020)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2019pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2019pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2019pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2019pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2018 - schválený (zveřejněno 25.6.2019)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2018pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2018pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2018pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2017 - schválený (zveřejněno 9.5.2018)pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2017pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2017pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2016pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2016pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2016pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016pdf
Výkazy obce - Příloha k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - Rozvaha k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015pdf
Výkazy obce - FIN 2-12 k 31.12.2015pdf
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015pdf
Závěrečný účet obce Telecí za rok 2015pdf
Výkazy FIN 2 - 12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2014pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014pdf
Závěrečný účet za rok 2014doc