Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Archiv dokumentů

ZSO Borovsko

TitulTyp
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - ZSO Borovsko (zveřejněno 18.1.2019)pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2019 (zveřejněno 9.1.2019)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2019 - 2022 (zveřejněno 9.1.2019)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2017pdf
Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2017 - ZSO Borovskopdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - ZSO Borovskopdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2018pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2019 - 2021pdf
Rozpočtové opatření č.1/2017 - ZSO Borovskopdf
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2016pdf
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu ZSO Borovsko za rok 2016 - výkazypdf
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu ZSO Borovsko za rok 2016 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenípdf
Schválený rozpočtový výhled ZSO Borovsko na roky 2017-2019pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2017pdf