Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Archiv dokumentů

ZSO Borovsko

TitulTyp
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 - ZSO Borovskopdf
Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2023 - ZSO Borovskopdf
Rozpočtové opatření č. 1/2023 - ZSO Borovsko (zveřejněno 9.1.2024)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2024-2027 (zveřejněno 20.12.2023)pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2024 (zveřejněno 20.12.2023)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2022 (zveřejněno 11.7.2023)doc
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - ZSO Borovskopdf
Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2022 - ZSO Borovskopdf
Rozpočtové opatření č. 1/2022 - ZSO Borovsko (zveřejněno 3.1.2023)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2023-2026 (zveřejněno 28.12.2022)pdf
Shválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2023 (zveřejněno 28.12.2022)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2021 (zveřejněno 1.7.2022)pdf
Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2021 - ZSO Borovskopdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 - ZSO Borovskopdf
Rozpočtové opatření č. 1/2021 - ZSO Borovsko (zveřejněno 3.1.2022)pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2022 (zveřejněno 16.12.2021)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2022-2025 (zveřejněno 16.12.2021)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2020 (zveřejněno 8.7.2021)pdf
Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2020 - ZSO Borovskopdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - ZSO Borovskopdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2021 (zveřejněno 5.1.2021)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2021 - 2024 (zveřejněno 5.1.2021)pdf
Rozpočtové opatření č. 1/2020 - ZSO Borovsko (zveřejněno 5.1.2021)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2019 (zveřejněno 1.7.2020)pdf
Výkazy FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2019 - ZSO Borovskopdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - ZSO Borovskopdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2020 (zveřejněno 14.1.2020)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2020 - 2023 (zveřejněno 14.1.2020)pdf
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - ZSO Borovsko (zveřejněno 14.1.2020)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2018 (zveřejněno 10.7.2019)pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - ZSO Borovskopdf
Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2018 - ZSO Borovskopdf
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - ZSO Borovsko (zveřejněno 18.1.2019)pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2019 (zveřejněno 9.1.2019)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2019 - 2022 (zveřejněno 9.1.2019)pdf
Schválený závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2017pdf
Výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31.12.2017 - ZSO Borovskopdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - ZSO Borovskopdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2018pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu ZSO Borovsko na období 2019 - 2021pdf
Rozpočtové opatření č.1/2017 - ZSO Borovskopdf
Závěrečný účet ZSO Borovsko za rok 2016pdf
Příloha č. 1 k závěrečnému účtu ZSO Borovsko za rok 2016 - výkazypdf
Příloha č. 2 k závěrečnému účtu ZSO Borovsko za rok 2016 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenípdf
Schválený rozpočtový výhled ZSO Borovsko na roky 2017-2019pdf
Schválený rozpočet ZSO Borovsko na rok 2017pdf