Úřední deska

Archiv dokumentů

Administrace

Archiv dokumentů

Z© a M©

TitulTyp
Z© a M© Telecí - Příloha k 31.12.2020pdf
Z© a M© Telecí - Rozvaha k 31.12.2020pdf
Z© a M© Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020pdf
Schválený rozpočet na rok 2021 - Základní a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 15.12.2020)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 - Základní a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 15.12.2020)pdf
Z© a M© Telecí - Příloha k 31.12.2019pdf
Z© a M© Telecí - Rozvaha k 31.12.2019pdf
Z© a M© Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019pdf
Schválený rozpočet na rok 2020 - Základní a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 17.12.2019)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023 - Základní ąkola a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 17.12.2019)pdf
Z© a M© Telecí - Příloha k 31.12.2018pdf
Z© a M© Telecí - Rozvaha k 31.12.2018pdf
Z© a M© Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018pdf
Schválený rozpočet na rok 2019 - Základní ąkola a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 18.12.2018)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2022 - Základní ąkola a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 18.12.2018)pdf
Z© a M© Telecí - Příloha k 31.12.2017pdf
Z© a M© Telecí - Rozvaha k 31.12.2017pdf
Z© a M© Telecí - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017pdf
Schválený rozpočet na rok 2018 - Základní ąkola a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 19.12.2017)pdf
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Základní ąkola a mateřská ąkola Telecí (zveřejněno 19.12.2017)pdf