O obci

Pověsti o
Lukasově lípě

Ze současnosti

Certifikát E.F.

V roce 2001 získalo Telecí Zelenou stuhu (péče o krajinu a životní prostředí) v soutěži Obec roku. V dalším roce byla obec Telecí vybrána za ČR k účasti v evropské krajinářské soutěži Entente Florale. Vybrané obce z 11 států postupně navštívila mezinárodní odborná komise. Při vyhodnocení soutěže v Holandsku pak převzal starosta J.Bednář za obec Telecí stříbrnou medaili. (Obr. Certifikátu E.F.) Ministerstvo pro místní rozvoj pak obec pověřilo přípravou 1. českého workshopu Zelená Evropa, se zástupci krajinářů, památkářů, starostů regionu, vedení CHKO.

Na rok 2003 připadly Oslavy 600. výročí první písemné zmínky o obci. Zároveň bylo uspořádáno 1. setkání rodáků, etnografická výstava Klíč od domova, byla vydána stostránková kniha Telecí, historie a současnost, šestistránkový prospekt a čtyři tématické pohlednice. Při této příležitosti byl občanům také představen Parlamentem ČR čerstvě schválený znak a prapor obce.

Během let 2002 až 2003 byla započata i dokončena plynofikace obce. V roce 2004 vydala Česká pošta známku se Zpívající lípou v rámci série Chráněné stromy. V Kulturním domě i u lípy samé obec uspořádala slavnostní programy ke Křtu známky. Zúčastnili se nejen filatelisté (byl vydán Pamětní list, příležitostná pohlednice a razítko), přijeli také autoři návrhu známky, dva poslanci Parlamentu, vedení CHKO. V roce 2006 oslavíme 120 let trvání našeho Sboru dobrovolných hasičů.