O obci

Pověsti o
Lukasově lípě

Lukásova zpívající lípa - stínové divadlo

Stínové divadlo uvedené u příležitosti Noci kostelů v kostele FS Daňkovice. Doprovodné slovo - Ing. Miroslav Zelený.